تعداد اخبار امروز : 733 خبر

پنجشنبه ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹

مشروح اخبار

برداشت عسل در منطقه دریان شبستر

برداشت عسل در منطقه دریان شبستر

استان آذربایجان شرقی به لحاظ تعداد کلنی و جمعیت زنبور رتبه اول و به لحاظ تولید عسل رتبه دوم کشور را بعد از استان آذربایجان غربی به خود اختصاص داده است