آئین تشییع سه شهید هشت سال دفاع مقدس در اصفهان

پیکر مطهر سه شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس امروز در اصفهان تشییع شد.شهید محمدرضا محمدشفیع جلال آبادی، شهید سید عبدالجبار موسوی، شهید حیدرعلی فتوحی سه شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس هستند که امروز با حضور مردم شهیدپرور استان اصفهان تشییع شدند. منبع : خبرگزاری مهر

پیکر مطهر سه شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس امروز در اصفهان تشییع شد.شهید محمدرضا محمدشفیع جلال آبادی، شهید سید عبدالجبار موسوی، شهید حیدرعلی فتوحی سه شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس هستند که امروز با حضور مردم شهیدپرور استان اصفهان تشییع شدند.

منبع : خبرگزاری مهر