آبشاری رؤیایی در حاشیه «سزار»

دورود- آبشار «بیشه گرمه» جاذبه‌ای کمتر شناخته شده‌ در جنوب غرب شهرستان دورود در مسیر رود سزار است که در فهرست زیباترین آبشارهای لرستان قرار دارد.

دورود- آبشار «بیشه گرمه» جاذبه‌ای کمتر شناخته شده‌ در جنوب غرب شهرستان دورود در مسیر رود سزار است که در فهرست زیباترین آبشارهای لرستان قرار دارد.