آبشار گل آخور در ورزقان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، آب بسیار خنک این آبشار، از کوه‌های شمالی روستا سرچشمه گرفته و پس از عبور از داخل روستا به یک آبشار زیبا تبدیل می‌شود که ارتفاع آن، حدود ۱۰ متر است. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، آب بسیار خنک این آبشار، از کوه‌های شمالی روستا سرچشمه گرفته و پس از عبور از داخل روستا به یک آبشار زیبا تبدیل می‌شود که ارتفاع آن، حدود ۱۰ متر است.

منبع : مهر نیوز