آبگرفتگی معابر در رفسنجان رفع شد

محمد پور اسدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای بروز سیلاب در رفسنجان شهرداری با تمام توان اقدام به همراهی و همکاری با مردم کرمان و یکی از اولویت‌های شهرداری تخلیه خانه‌ها و معابر شهر از سیلاب بود که امروز می‌توانیم اعلام کنیم که معابر شهر از آب گرفتگی رها شده است. […]

محمد پور اسدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای بروز سیلاب در رفسنجان شهرداری با تمام توان اقدام به همراهی و همکاری با مردم کرمان و یکی از اولویت‌های شهرداری تخلیه خانه‌ها و معابر شهر از سیلاب بود که امروز می‌توانیم اعلام کنیم که معابر شهر از آب گرفتگی رها شده است.
وی عنوان کرد: متأسفانه حجم سیلاب در شهر رفسنجان بسیار زیادی بود و همین مساله منجر به طول کشیدن عملیات پاکسازی شهر شده است.
معاون شهردار رفسنجان گفت: از نیروهایی که از استان‌های مختلف برای کمک به رفسنجان آمدند تشکر می‌کنیم.
وی گفت: به زودی کار پاکسازی معابر عمومی و شستشو نیز انجام می‌شود.