آتشکده سیاهگل؛ یادگار ساسانیان در ایوان

آتشکده سیاهگل از آثار تاریخی ارزشمند دوران ساسانیان در شهرستان ایوان از توابع استان است. آتشکده سیاهگل یکی از آثار دوره شکوهمند ساسانی است که در ۲۵ کیلومتری شهرستان ایوان و در منطقه‌ای به همین نام در حاشیه جنوبی رودخانه پرآب گنگیر قرار گرفته است. این اثر سالم‌ترین آتشکده شناسایی شده استان ایلام است که […]

آتشکده سیاهگل از آثار تاریخی ارزشمند دوران ساسانیان در شهرستان ایوان از توابع استان است.

آتشکده سیاهگل یکی از آثار دوره شکوهمند ساسانی است که در ۲۵ کیلومتری شهرستان ایوان و در منطقه‌ای به همین نام در حاشیه جنوبی رودخانه پرآب گنگیر قرار گرفته است.
این اثر سالم‌ترین آتشکده شناسایی شده استان ایلام است که در نوع خود بی‌نظیر است و از اهمیت زیادی در مطالعات باستان‌شناسی برخوردار است.
آتشکده دارای چهار پایه و یک سقف گنبدی و نیز در اطراف دارای راهرویی برای نیایش است که متأسفانه در سالهای اخیر بر اثر عوامل طبیعی و انسانی تخریب شده است و فقط آثاری از این راهرو وجود دارد.
مصالح ساخت این آتشکده تشکیل شده است از گچ نیم‌کوب و قلوه‌سنگهای رودخانه‌ای است.

منبع : مهر