آتش‌سوزی در نزدیکی تأسیسات نفتی لبنان 

به گزارش سردبیر پرس، المیادین در خبری فوری گزارش داد که در نزدیکی تاسیسات نفتی لبنان در منطقه الزهرانی آتش سوزی رخ داده است. منطقه الزهرانی در جنوب لبنان واقع است. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. بیم آن می‌رود که بر اثر سرایت آتش، انفجار به وقوع بپیوندد. منبع : مهر نیوز

به گزارش سردبیر پرس، المیادین در خبری فوری گزارش داد که در نزدیکی تاسیسات نفتی لبنان در منطقه الزهرانی آتش سوزی رخ داده است.
منطقه الزهرانی در جنوب لبنان واقع است. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. بیم آن می‌رود که بر اثر سرایت آتش، انفجار به وقوع بپیوندد.

منبع : مهر نیوز