آتش سوزی شهرک صنعتی نیشابور ۳۰ میلیارد ریال خسارت داشت

به گزارش سردبیر پرس، علی اکبر شکیبا اظهار کرد: آتش سوزی که یکشنبه شب در محوطه گمرک شهرک صنعتی این شهرستان در نتیجه سوختن ضایعات کارتن به وجود آمد بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد. مدیر شهرک صنعتی خیام زبرخان افزود: ساعات اولیه شب گذشته ضایعات کارتن واقع در محوطه گمرک شهرک […]

به گزارش سردبیر پرس، علی اکبر شکیبا اظهار کرد: آتش سوزی که یکشنبه شب در محوطه گمرک شهرک صنعتی این شهرستان در نتیجه سوختن ضایعات کارتن به وجود آمد بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد.
مدیر شهرک صنعتی خیام زبرخان افزود: ساعات اولیه شب گذشته ضایعات کارتن واقع در محوطه گمرک شهرک صنعتی خیام به دلیل نامعلومی آتش می‌گیرد که ایستگاه آتش نشانی واقع در شهرک به سرعت وارد عمل شده و با همکاری ایستگاه‌های آتش نشانی شهرهای خرو و نیشابور از چهار جهت آتش کنترل می‌شود.
وی بیان کرد: کنترل سریع آتش در نتیجه تجهیزات مناسبی بود که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در اختیار شهرک صنعتی خیام قرار گرفته بود، لذا با بهره گیری از این تجهیزات بویژه خودرو و شیرآلات جدید ایستگاه آتش نشانی، از سرایت آتش به بخشهای دیگر گمرک جلوگیری شد.
شکیبا گفت: ضایعات کارتن قرار بود به عنوان مواد اولیه در اختیار کارخانه تولید کاغذ واقع در شهرک صنعتی بینالود قرار گیرد که گرفتار آتش شد.
مدیر شهرک صنعتی خیام زبرخان بیان کرد: مهار آتش بعد از چند ساعت از شروع آن توسط آتش نشانان انجام گرفت اما اطفا و لکه گیری آتش تا هفت صبح امروز به طول انجامید.