آتش سوزی لنج صیادی در سیریک اطفا شد

به گزارش سردبیر پرس، محمدرضا پاکروان بیان داشت: دو دستگاه ماشین آتش نشانی شهرداری‌های گروگ و بندر سیریک مشغول خاموش کردن آتش هستند، اما به علت جنس فایبرگلاس این لنج، مهار آتش سوزی کمی مشکل است. فرماندار شهرستان سیریک عنوان کرد: آتش سوزی خسارت جانی نداشته است و علت نیز در دست بررسی است.

به گزارش سردبیر پرس، محمدرضا پاکروان بیان داشت: دو دستگاه ماشین آتش نشانی شهرداری‌های گروگ و بندر سیریک مشغول خاموش کردن آتش هستند، اما به علت جنس فایبرگلاس این لنج، مهار آتش سوزی کمی مشکل است.
فرماندار شهرستان سیریک عنوان کرد: آتش سوزی خسارت جانی نداشته است و علت نیز در دست بررسی است.