آزمون تخصصی حافظان قرآن با حضور ۳۰ نفر در ایلام برگزار شد

منبع : مهر

منبع : مهر