آغاز انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا از ۱۷خرداد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) از سوی معاونت فرهنگی این دانشگاه به‌ صورت مجازی از ۱۷ الی ۲۱ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش، دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) می‌توانند از طریق سامانه جامع معاونت فرهنگی با آدرس https://sfarhangi.alzahra.ac.ir به کاندیداهای مورد […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) از سوی معاونت فرهنگی این دانشگاه به‌ صورت مجازی از ۱۷ الی ۲۱ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) می‌توانند از طریق سامانه جامع معاونت فرهنگی با آدرس https://sfarhangi.alzahra.ac.ir به کاندیداهای مورد نظر رشته خود رای بدهند.
معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا تاکید کرد: دانشجویان با مشارکت مؤثر در انتخابات (به عنوان رأی دهنده) در تقویت انجمن علمی دانشجویی گروه آموزشی خود مؤثر بوده و از فرصت فراهم شده در جهت نقش آفرینی دانشجویان در فعالیت‌های علمی دانشگاه بهره‌مند شوند.