آغاز برداشت گندم و جو از مزارع کشاورزی شهرستان هامون

علیرضا روحی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس، اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۱٢ هزار و ۴۴۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان هامون از محل طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان آبیاری شده که ۱۲ هزار هکتار آن به کشت گندم و جو اختصاص پیدا کرده است. وی افزود: در حال حاضر […]

علیرضا روحی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس، اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۱٢ هزار و ۴۴۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان هامون از محل طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان آبیاری شده که ۱۲ هزار هکتار آن به کشت گندم و جو اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹ دستگاه کمباین و۱۱۰ دستگاه دروگر در شهرستان هامون محصول گندم و جو مزارع کشاورزان را برداشت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی هامون تصریح کرد: در فصل کشت .۲۵۰ تن بذر اصلاح شده و ۱۸۰۰ تن انواع کود شیمیایی در اختیار کشاورزان این شهرستان قرار داده شده است.