آغاز واکسیناسیون ۱۱۰۰ نفر از کادر درمان در استان مرکزی

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: با توجه به افزایش پیک کرونا در استان از سوی وزارت بهداشت اولویت واکسیناسیون کرونا برای کادر بهداشت و درمان اعلام شد، به همین منظور یک هزار و ۱۰۰ واکسن روسی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اراک قرار گرفت. وی ادامه داد: امروز، ۱۶ […]

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: با توجه به افزایش پیک کرونا در استان از سوی وزارت بهداشت اولویت واکسیناسیون کرونا برای کادر بهداشت و درمان اعلام شد، به همین منظور یک هزار و ۱۰۰ واکسن روسی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اراک قرار گرفت.

وی ادامه داد: امروز، ۱۶ فروردین یک هزار و ۱۰۰ نفر از کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک واکسینه می‌شوند که از این تعداد ۳۰۰ دوز واکسن برای پزشکان بخش خصوصی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک اختصاص یافته است و با نظارت نظام پزشکی استان واکسیناسیون پزشکان بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: ۸۰۰ دوز واکسن دیگر به کادر اورژانس پیش بیمارستان‌ها، پرسنل درمانی کرونا زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک اختصاص یافته است که در مراکز بهداشت و بیمارستان‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی مشخص کرده است به افراد تزریق خواهد شد.