آلودگی هوای مشهد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و هشتمین روز آبان ۱۴۰۲ برای هفتمین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای تنفس شهروندان است و کیفیت هوا در وضعیت خطرناک قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و هشتمین روز آبان ۱۴۰۲ برای هفتمین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای تنفس شهروندان است و کیفیت هوا در وضعیت خطرناک قرار دارد.