آماده سازی دستگاه های احراز هویت

آماده سازی و بروز رسانی و کنترل دستگاه‌های احراز هویت برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیته های پشتیبانی و فناوری اطلاعات در فرمانداری اراک در حال اتمام است.

آماده سازی و بروز رسانی و کنترل دستگاه‌های احراز هویت برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیته های پشتیبانی و فناوری اطلاعات در فرمانداری اراک در حال اتمام است.