آمادگی برای صادرات مرغ مازاد به کردستان عراق

به گزارش سردبیر پرس محمدرضا عباسی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: آمادگی صادرات مازاد تولید مرغ توسط مرغداران استان کرمانشاه به اقلیم کردستان عراق به منظور تعادل بازار مرغ و ایجاد درآمد ارزی وجود دارد. عباسی اظهار داشت: با حضور مسئولان اتاق بازرگانی اقلیم کردستان و همچنین اعضای اتحادیه مرغداران استان […]

به گزارش سردبیر پرس محمدرضا عباسی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: آمادگی صادرات مازاد تولید مرغ توسط مرغداران استان کرمانشاه به اقلیم کردستان عراق به منظور تعادل بازار مرغ و ایجاد درآمد ارزی وجود دارد.
عباسی اظهار داشت: با حضور مسئولان اتاق بازرگانی اقلیم کردستان و همچنین اعضای اتحادیه مرغداران استان کرمانشاه و معاونت امور دام جهاد کشاورزی جلسه‌ای با هماهنگی اتاق بازرگانی و هماهنگی گمرک برگزار شد تا در رابطه با صادرات مرغ مازاد تولیدی استان کرمانشاه مذاکره شود.
وی عنوان کرد: با صادرات مرغ مازاد استان کرمانشاه تولید مرغ در استان پایدار و همچنین درآمد ارزی خوبی برای مرغداران و تولید کنندگان ایجاد خواهد شد.