آیین رونمایی از نقاشی کودکان مظلوم غزه در مشهد برگزار شد

علی الهی خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در یادبود شهادت مظلومانه چند هزار کودک فلسطینی و با توجه به روز جهانی کودک از یک اثر نقاشی با عنوان «کودکان مظلوم غزه» رونمایی شد. مدیر مرکز فعالیت‌های قرآنی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: هدف از این رویداد فرهنگی که توسط مرکز فعالیت‌های […]

علی الهی خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در یادبود شهادت مظلومانه چند هزار کودک فلسطینی و با توجه به روز جهانی کودک از یک اثر نقاشی با عنوان «کودکان مظلوم غزه» رونمایی شد.
مدیر مرکز فعالیت‌های قرآنی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: هدف از این رویداد فرهنگی که توسط مرکز فعالیت‌های قرآنی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، برگزار شده گرامی داشت یاد کودکان مقاوم و مظلوم فلسطینی است.