آیین غبار روبی ضریح مطهر امامزاده عبدالحق(ع) زیرآب

‌غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر امامزاده عبدالحق (ع) زیرآب همزمان با سالروز وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) برگزار شد.امامزاده عبدالحق (ع) زیرآب از بقاع متبرکه مازندران بوده که زائرانش منتظر روزهای پساکرونایی برای زیارت در این بارگاه متبرکه هستند.

‌غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر امامزاده عبدالحق (ع) زیرآب همزمان با سالروز وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) برگزار شد.امامزاده عبدالحق (ع) زیرآب از بقاع متبرکه مازندران بوده که زائرانش منتظر روزهای پساکرونایی برای زیارت در این بارگاه متبرکه هستند.