ابتلای۶۸۲نفر به کرونا در رباط کریم و پرند/۱۲هزار نفر واکسینه شدند

نظام ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: از ابتدای آغاز تزریق واکسن کرونا تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر در سه شهر رباط کریم، پرند و نصیرشهر واکسن دریافت کرده اند. آمارها نشان می‌دهد همانند هفته قبل ۱۳ نفر از شهروندان دچار مرگ کرونایی شده فرماندار رباط کریم گفت: با افزایش ۲۶ درصدی […]

نظام ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: از ابتدای آغاز تزریق واکسن کرونا تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر در سه شهر رباط کریم، پرند و نصیرشهر واکسن دریافت کرده اند. آمارها نشان می‌دهد همانند هفته قبل ۱۳ نفر از شهروندان دچار مرگ کرونایی شده
فرماندار رباط کریم گفت: با افزایش ۲۶ درصدی ۱۳۳ نفر از شهروندان بد حال در بیمارستان رباط کریم بستری شده اند.
وی افزود: طی یک هفته گذشته در نمونه تست «پی. سی. آر» با افزایش ۲۴ درصدی روبرو بودیم به طوری که از مجموع مراجعه کنندگان ۶۸۲ نفر کرونا مثبت اعلام شدند.