ابلاغ اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرحهای کشاورزی استان کرمانشاه

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از ابلاغ دریافت سه هزار میلیارد تومان ره‌آورد سفر رئیس جمهور برای اجرای طرحهای های بخش کشاورزی خبر داد . منبع : سردبیر پرس

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از ابلاغ دریافت سه هزار میلیارد تومان ره‌آورد سفر رئیس جمهور برای اجرای طرحهای های بخش کشاورزی خبر داد .

منبع : سردبیر پرس