ابلاغ برنامه ۱۴۰۰ سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

به گزارش سردبیر پرس، بر اساس این گزارش، ۱۳ برنامه‌ی ابلاغ شده توسط وزیر آموزش و پرورش به این سازمان، مستند به نقشه راه برنامه زیر نظام‌های سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه بوده و با تأکید بر ویژگی‌هایی چون: نو بودن، تحول‌پذیر، تحقق‌پذیر و فراگیر بودن تهیه و تنظیم گردیده است. ۱۳ […]

به گزارش سردبیر پرس، بر اساس این گزارش، ۱۳ برنامه‌ی ابلاغ شده توسط وزیر آموزش و پرورش به این سازمان، مستند به نقشه راه برنامه زیر نظام‌های سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه بوده و با تأکید بر ویژگی‌هایی چون: نو بودن، تحول‌پذیر، تحقق‌پذیر و فراگیر بودن تهیه و تنظیم گردیده است.
۱۳ برنامه سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی به شرح زیر می باشد:
تشکیل، حمایت و توسعه سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد (سمن) توسط متخصصان و خانواده‌های توانمند در حوزه‌های مربوط به آموزش‌وپرورش
گسترش مدارس هیئت‌امنایی و تقویت و ارتقای نقش ارکان سهیم و مؤثر در فرآیند تعلیم و تربیت (-کیفیت بخشی و گسترش متوازن)
بازنگری قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش استان‌ها- شهرستان‌ها و مناطق و تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای کاهش تمرکز، افزایش بهره‌وری‌، توانمندسازی و استفاده بهینه از ظرفیت این قانون
توانمندسازی اعضای شوراهای آموزش‌وپرورش
ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی شوراهای آموزش‌وپرورش مناطق و استان‌ها در سطح ملی
طراحی و استقرار نظام جامع مشارکت در آموزش‌وپرورش
ساماندهی و ایجاد شبکه هماهنگ مؤسسات با مجوز آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها برای پوشش کامل آموزش‌های موردنیاز کودکان از اوان کودکی تا بزرگ‌سالی در قالب آموزش‌های رسمی- غیررسمی- مکمل و یادگیری مادام‌العمر به‌صورت منطقه‌ای و کشوری
طراحی سیستم نظارت و پایش فعالیت‌های مؤسسات و آموزشگاه‌های علمی آزاد (= طراحی سیستم نظارت و پایش فعالیتهای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و مدارس آموزش از راه دور و مؤسسات آموزشگاه‌های علمی آزاد)
مدیریت توسعه مؤسسات و آموزشگاه‌های علمی آزاد (= توسعه متوازن مدارس – مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و مدارس آموزش از راه دور)ارتقا و پایش اثربخشی آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی (= ارتقاء و پایش میزان اثر بخشی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توانمند سازی نیروی انسانی مدارس و مراکز غیردولتی)
طراحی سازوکارهای ساماندهی و مدیریت نظارت و ارزشیابی عملکرد بر مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد در انطباق با برنامه درسی حوزه‌های یادگیری
تأسیس و توسعه مراکز دولتی و غیردولتی استعدادیابی و هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان / توسعه مؤسسات و مراکز غیردولتی راهنمایی و مشاوره تربیتی
تدوین برنامه جامع حمایت از مدارس و دانش‌آموزان حاشیه شهرها از طریق منابع دولتی- بین‌المللی- خیرین و مشارکت و سرمایه‌گذاری مدارس و مؤسسات غیردولتی