اجازه به مرغداران برای حذف گله‌های مرغ مادر گوشتی بالای ۶۴ هفته

به گزارش سردبیر پرس وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به جهاد کشاورزی استان‌های کشور اجازه حذف گله‌های مرغ مادر گوشتی بالای ۶۴ هفته را به مرغداران داد. در نامه امید امینی مدیرکل دفتر معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به معاونت‌های های تولیداتی دامی استان‌ها درباره حذف گله‌های مرغ مادر گوشتی آمده است. […]

به گزارش سردبیر پرس وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به جهاد کشاورزی استان‌های کشور اجازه حذف گله‌های مرغ مادر گوشتی بالای ۶۴ هفته را به مرغداران داد.
در نامه امید امینی مدیرکل دفتر معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به معاونت‌های های تولیداتی دامی استان‌ها درباره حذف گله‌های مرغ مادر گوشتی آمده است.
از تاریخ یک بهمن ماه تا اطلاع ثانونی حذف گله‌های غیر تولکی مادر گوشتی با سن بالای ۶۴ هفته و گله‌های دارای تولکی با سن بالای ۹۰ هفته نیاز به مجوز این دفتر ندارد.
بنابراین گزارش قیمت مرغ در بازار برای مصرف کننده تا هر کیلوگرم ۴۸ هزار تومان کاهش یافته که ۱۵ هزار تومان کمتر از قیمت مصوب آن است به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی در حال تعادل بخشی و تنظیم بازار این محصول است.