اجتماع بزرگ سوگواران حسینی در لامرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هیئات و دسته جات عزاداری حسینی از محلات خندق، چاهنو، چاه علی و زیارت با پیمایش چندصدمتری تا گلزار شهدای زیارت در این مکان مقدس به عزاداری و نوحه سرایی پرداختند. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هیئات و دسته جات عزاداری حسینی از محلات خندق، چاهنو، چاه علی و زیارت با پیمایش چندصدمتری تا گلزار شهدای زیارت در این مکان مقدس به عزاداری و نوحه سرایی پرداختند.

منبع : مهر نیوز