اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی در اراک

در این مراسم مادران فرزندان خود را نذر علی اصغر کرده و با سربندهای یا حسین، یا حضرت علی اصغر، یا زهرا و با دل سوخته حضرت رباب به یاد تشنگی لب‌های حضرت علی اصغر (ع) اشک ماتم ریختند. اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی در مصلی بیت‌المقدس شهر اراک از ساعت ۹ صبح امروز برگزار شده […]

در این مراسم مادران فرزندان خود را نذر علی اصغر کرده و با سربندهای یا حسین، یا حضرت علی اصغر، یا زهرا و با دل سوخته حضرت رباب به یاد تشنگی لب‌های حضرت علی اصغر (ع) اشک ماتم ریختند.
اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی در مصلی بیت‌المقدس شهر اراک از ساعت ۹ صبح امروز برگزار شده است.