اجتماع بزرگ عاشوراییان در یزد حسینیه ایران

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس اجتماع بزرگ عاشوراییان با حضور هیئات مذهبی شهرستان یزد در عصر هفتمین روز محرم الحرام به همت دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران برگزار شد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس اجتماع بزرگ عاشوراییان با حضور هیئات مذهبی شهرستان یزد در عصر هفتمین روز محرم الحرام به همت دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران برگزار شد.

منبع : مهر نیوز