اجتماع بزرگ لبیک در کرمانشاه

اجتماع بزرگ لبیک با حضور مردم عزادار امیرالمومنین علی علیه السلام در میدان غدیر برگزار شد. اجتماع بزرگ لبیک با حضور مردم عزادار امیرالمومنین علی علیه السلام در میدان غدیر برگزار شد. منبع : مهر نیوز

اجتماع بزرگ لبیک با حضور مردم عزادار امیرالمومنین علی علیه السلام در میدان غدیر برگزار شد.

اجتماع بزرگ لبیک با حضور مردم عزادار امیرالمومنین علی علیه السلام در میدان غدیر برگزار شد.

منبع : مهر نیوز