اجتماع عاشوراییان رشت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مردم مؤمن و عزادار رشت با حضور در اجتماع عاشوراییان در میدان شهدای ذهاب این شهر در سوگ سرور و سالار شهیدان اشک ماتم ریخته و همنوا با نوحه خوان بر سر و سینه زدند. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مردم مؤمن و عزادار رشت با حضور در اجتماع عاشوراییان در میدان شهدای ذهاب این شهر در سوگ سرور و سالار شهیدان اشک ماتم ریخته و همنوا با نوحه خوان بر سر و سینه زدند.

منبع : خبرگزاری مهر