اجتماع مردم ایلام در حمایت از سید ابراهیم رئیسی

اجتماع مردم ایلام در حمایت از سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. منبع : مهر

اجتماع مردم ایلام در حمایت از سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

منبع : مهر