اجرای طرح پژوهشی پیمایش ملی سبک زندگی

طرح پژوهشی «پیمایش ملی سبک زندگی» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حال اجراست. به گزارش سردبیر پرس، دکتر فروزنده جعفرزاده پور، مدیر گروه پژوهشی مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و مدیر […]

طرح پژوهشی «پیمایش ملی سبک زندگی» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حال اجراست.

به گزارش سردبیر پرس، دکتر فروزنده جعفرزاده پور، مدیر گروه پژوهشی مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و مدیر طرح، تأکید کرد که اجرای پیمایش ملی سبک زندگی در سایر نقاط جهان سابقه طولانی دارد و تصویری واضح و جامع‌نگر از وضعیت موجود سبک زندگی و مصرف در آن کشورها را ترسیم می‌نماید. تحولات اجتماعی و رویدادها در دو دهه اخیر و الگوهای مختلفی از مصرف و انتخاب سبک زندگی را به شهروندان، معرفی نموده است که با ساده زیستی و قناعت که از اصول رفتارهای دینی ایرانیان بوده، تفاوت‌های آشکاری دارد.
وی افزود: در سال‌های اخیر، سبک زندگی با تاکید بر سبک زندگی اسلامی مورد توجه سیاستمداران و پژوهشگران در کشور بوده و در اسناد بالا دستی و برنامه‌ای نیز به آن تاکید شده است. مطالعات موردی از رویکردهای مختلف به موضوع نگریسته‌اند، ولی تاکنون مطالعه کلان نگر و جامع که همه ابعاد موضوع را بکاود، در این زمینه در سطح ملی انجام نشده و مطالعه حاضر نخستین کوشش در سطح ملی در این زمینه می باشد. شناخت وضعیت موجود سبک زندگی و الگوهای کنش اجتماعی، انتخاب و مصرف در جامعه امروز ایران، نقطه عزیمت برای رسیدن به موقعیت آرمانی است.
دکتر جعفرزاده پور در رابطه با این پژوهش گفت: ما با بهره گیری از سازه نظری و سنخ‌شناسانه سبک زندگی سعی داریم تصویری روشن و تفکیک شده از سبک زندگی گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه ایرانی ارائه دهیم و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و نیز فعالان اقتصادی و اجتماعی را در شناخت دقیق وضعیت موجود یاری نماییم. ترسیم وضعیت موجود سبک زندگی در جامعه ایران، سنخ‌شناسی گونه‌های سبک زندگی ایرانیان، توصیف الگوهای سبک زندگی ایرانیان به تفکیک متغیرهای زمینه‌ای و ترسیم فضای سبک زندگی ایرانیان در گروه‌های مختلف اجتماعی از مهمترین اهداف این پیمایش ملی است.
براساس اعلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، فاز اول این طرح و تنظیم پرسشنامه آن با موفقیت انجام شد و عملیات میدانی طرح به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است.

انتهای پیام