اجرای محدودیت های کرونایی در ایلام

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در حاضر از ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به شهرها و از خروج خودروها با پلاک بومی جلوگیری می‌شود. افرادی که اصرار بر تردد داشته باشند، با جریمه پلیس مواجه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در حاضر از ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به شهرها و از خروج خودروها با پلاک بومی جلوگیری می‌شود.
افرادی که اصرار بر تردد داشته باشند، با جریمه پلیس مواجه می‌شوند.