ادامه عملیات برف‌روبی برای بازگشایی محور پاوه مریوان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ادامه عملیات برف روبی برای بازگشایی محور پاوه به مریوان حوالی معدن هالی ورا به طرف گردنه تته توسط راهداران شهرستان پاوه ادامه دارد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ادامه عملیات برف روبی برای بازگشایی محور پاوه به مریوان حوالی معدن هالی ورا به طرف گردنه تته توسط راهداران شهرستان پاوه ادامه دارد.

منبع : مهر نیوز