ادای دین گلاره عباسی به مهاجران افغان

بازیگر فیلم شادروان در نشست خبری جشنواره فیلم فجر گفت: این نقش برایم جذاب بود و معلم زبان داشتیم و بازیگران افغانستانی به ما کمک می کردند و مهاجرت مسئله بسیار مهمی بین مردم جهان است. منبع : مهر نیوز

بازیگر فیلم شادروان در نشست خبری جشنواره فیلم فجر گفت: این نقش برایم جذاب بود و معلم زبان داشتیم و بازیگران افغانستانی به ما کمک می کردند و مهاجرت مسئله بسیار مهمی بین مردم جهان است.

منبع : مهر نیوز