ارائه آنلاین خدمات مشاوره دانشجویی توسعه می یابد

مجید صفاری نیا در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، گفت: مراکز مشاوره با تکیه بر تجارب یک سال گذشته می‌توانند خدمات متنوعی را به جامعه دانشگاهی ارائه کنند. وی با اشاره به رشد مطلوب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و وبینارها توسط مراکز مشاوره گفت: باید با روش‌های جدید و متنوع اطلاع رسانی جمعیت استفاده کننده از […]

مجید صفاری نیا در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، گفت: مراکز مشاوره با تکیه بر تجارب یک سال گذشته می‌توانند خدمات متنوعی را به جامعه دانشگاهی ارائه کنند.
وی با اشاره به رشد مطلوب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و وبینارها توسط مراکز مشاوره گفت: باید با روش‌های جدید و متنوع اطلاع رسانی جمعیت استفاده کننده از این کارگاه‌ها را افزایش دهیم تا آگاهی دهی روان شناختی بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: مراکز مشاوره اقدامات و فعالیت‌های انتشاراتی مختلفی در قالب انتشار کتاب، کتابچه، نشریه، خبرنامه و … دارند که در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی لازم است یک نسخه آن را به دفتر مشاوره و سلامت سازمان ارسال کنند.
صفاری نیا با اشاره به اقدامات جدیدی مانند راه اندازی خط تلفن مقابله با دخانیات در دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: به علت فراگیری آسیب دخانیات در جامعه و در معرض بودن دانشجویان، لازم است در هر منطقه دانشگاهی یک خط تلفن یا سامانه آنلاین پیشگیری و ترک دخانیات دایر شود که اولین خط در حال راه اندازی است.
وی با اشاره به ارتباط مراکز مشاوره با دستگاه‌های خارج از آموزش عالی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، تأمین اجتماعی، وزارت ورزش، دادگستری و … افزود: علاوه بر دریافت حمایت‌های مالی و بودجه‌ای و امکانات، ارتباط فرابخشی به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها کمک می‌کند.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: کارگروه‌های تخصصی به عنوان اتاق فکر در این دفتر فعال شده‌اند که یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه توان یابان جسمی (معلولین) است تا به این بخش از آموزش عالی هم خدمات لازم ارائه شود.
صفاری نیا بر ارتباط نزدیک با سازمان روان شناسی و مشاوره در آینده تاکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها بهترین کمک و بازوی اجرایی این سازمان در امور آموزشی و پژوهشی هستند و می‌توانند در برگزاری انواع کارگاه‌های آموزشی، ارزیابی و باز آموزی به این سازمان کمک کنند.