ارتقای بخش گواور به شهرستان به پیشرفت و تحول این منطقه کمک می‌کند

شهریار حیدری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سردبیر پرس افزود: بخش گواور (حیدریه و سرمست) در شهرستان گیلانغرب در تنگنای جغرافیای قرار دارد و راه برون رفت از وضعیت، موجود ارتقای آن از بخش به شهرستان است. وی اظهار داشت: یک شهرستان از نظر تقسیمات کشوری و مقررات دولتی ۳۲ هزار جمعیت باید داشته باشد اما […]

شهریار حیدری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سردبیر پرس افزود: بخش گواور (حیدریه و سرمست) در شهرستان گیلانغرب در تنگنای جغرافیای قرار دارد و راه برون رفت از وضعیت، موجود ارتقای آن از بخش به شهرستان است.
وی اظهار داشت: یک شهرستان از نظر تقسیمات کشوری و مقررات دولتی ۳۲ هزار جمعیت باید داشته باشد اما بخش گوواور ۲۱ هزار نفر جمعیت دارد از این رو از یک تبصره و ظرفیت مجلس و ماده قانونی استفاده خواهد شد که بتوانیم کمک مناسب به مردمان دارای فرهنگ و تمدن تاریخی این منطقه انجام دهیم.  
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: ظرف پنج ماه گذشته کار مطالعاتی انجام شده تا هم هویت جدیدی از نظر دولتی در منطقه لحاظ شود و هم اعتبارات مناسبی در صورت تغییر بخش به شهرستان تخصیص پیدا کند.   
 حیدری ادامه داد: ساکنان بخش گواور به گاز، راه ارتباطی، آب و دیگر مسایل و زیرساخت‌های اولیه نیازمندند که ارتقای بخش به شهرستان به طور قطع تحول عظیمی در بافت منطقه بویژه زیرساخت ها ایجاد می‌کند.
گیلانغرب با ۲ هزار و ۵۸۵ کیلومتر مربع گستره، دومین شهرستان بزرگ استان کرمانشاه است که ۳۲ کیلومتر مرز با عراق متشکل دارد و از ۲ بخش گواور و مرکزی، (شهر گیلانغرب و سرمست) و ۲۰۸ روستا که اکنون ۱۹۷ روستای آن دارای سکنه است، تشکیل شده است.
گواور یکی از بخش‌های تابعه شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه در غرب ایران است،  این بخش در ۸۵ کیلومتری غرب شهرستان کرمانشاه قرار دارد و فاصلهٔ آن از شهر گیلانغرب ۶۵ کیلومتر است.
این منطقه دارای اقلیم سرد و نیمه مرطوب است و در گذشته و تا حدودی امروزه هم محل ییلاق سران و عشایر ایل بزرگ کلهر بوده‌ است.