استقبال از شهید مدافع حرم در بابلسر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدامین کریمیان با ورود با شهرستان بابلسر مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفت و روی دوش آنها تشییع شد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدامین کریمیان با ورود با شهرستان بابلسر مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفت و روی دوش آنها تشییع شد.

منبع : مهر نیوز