اسکان بیش از ۲ میلیون نفر در مراکز اقامتی فارس

به گزارش سردبیر پرس، موید محسن نژاد افزود: این آمار مربوط به ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۰ فروردین امسال است که حافظیه با ۳۷۶ هزار و ۹۶۸ نفر بازدیدکننده، در صدر جدول اماکن گردشگری پربازدید کننده قرار دارد. وی افزود: در این مدت ۲۴۷ هزار و ۵۱۹ نفر از تخت جمشید، ۲۲۰ هزار و ۹۱۶ […]

به گزارش سردبیر پرس، موید محسن نژاد افزود: این آمار مربوط به ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۰ فروردین امسال است که حافظیه با ۳۷۶ هزار و ۹۶۸ نفر بازدیدکننده، در صدر جدول اماکن گردشگری پربازدید کننده قرار دارد.
وی افزود: در این مدت ۲۴۷ هزار و ۵۱۹ نفر از تخت جمشید، ۲۲۰ هزار و ۹۱۶ نفر از سعدی، ۱۳۱ هزار و ۸۰ نفر از ارگ کریمخان و ۱۲۴ هزار و ۷۷۷ نفر از پاسارگاد بازدید کرده اند.
محسن نژاد تصریح کرد: در این مدت ۲ میلیون و ۶۲۳ هزارو ۹۲۵ نفر در اماکن اقامتی فارس ساکن شده اند.

منبع : مهر نیوز