اسکان خوابگاهی دانشجویان دانشگاه الزهرا در تابستان ۱۴۰۰ لغو شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، دانشگاه الزهرا در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ با توجه به وضعیت قرمز استان تهران و شیوع بیماری کرونا به منظور حفظ سلامتی دانشجویان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا تا اطلاع ثانوی از پذیرش دانشجویان جدید متقاضی واجد شرایط اسکان تابستان ۱۴۰۰ معذور است. بر همین اساس اطلاعیه شرایط پذیرش و […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، دانشگاه الزهرا در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ با توجه به وضعیت قرمز استان تهران و شیوع بیماری کرونا به منظور حفظ سلامتی دانشجویان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه الزهرا تا اطلاع ثانوی از پذیرش دانشجویان جدید متقاضی واجد شرایط اسکان تابستان ۱۴۰۰ معذور است.
بر همین اساس اطلاعیه شرایط پذیرش و اسکان خوابگاه های دانشجویی فرزانـگان در تـرم تابستان ۱۴۰۰ در تاریخ ۹ تیرماه ملغی اعلام می شود.
دانشگاه الزهرا از دانشجویان خواسته است از مراجعه حضوری به خوابگاه خودداری کنند و هر گونه تغییر در شرایط پذیرش متعاقباٌ در قالب اطلاعیه در سایت معاونت دانشجویی و دانشگاه اعلام خواهد شد.