اشتغال زایی روستایی کهگیلویه و بویراحمد توسعه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حشمت احمد زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران. افزود: در اشتغال پایدار باید به سمت صنایع با در نظر گرفتن آمایش حرکت کرد. وی با بیان اینکه در بخش صنایع بزرگ هدف گذاری‌هایی شکل گرفته است، گفت: ایجاد اشتغال وسیع و پایدار محور صنایع نفت و گاز […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حشمت احمد زاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران. افزود: در اشتغال پایدار باید به سمت صنایع با در نظر گرفتن آمایش حرکت کرد.
وی با بیان اینکه در بخش صنایع بزرگ هدف گذاری‌هایی شکل گرفته است، گفت: ایجاد اشتغال وسیع و پایدار محور صنایع نفت و گاز در استان است.
احمد زاده با تاکید بر توسعه حمل و نقل استان، گفت: رفع مشکلات تردد در استان و بهبود پروازها از برنامه‌های تقویت زیرساخت برای حضور سرمایه گذار است.
استاندار گفت: تقویت کریدور شمال به جنوب با مطالبه گری در محورهای استان برای بهبود و دسترسی به قطبیت اقتصادی مورد تاکید است.
احمد زاده به ۲۱۷ پروژه مصوب سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در کنار این مهم، تقویت اشتغال پایدار مورد تاکید است.
استاندار با بیان اینکه شهرداری‌های ما به ویژه شهرداری‌های کوچک درآمد زا نیستند و حتی گاهاً توان پرداخت حقوق نیروهای خود را ندارند، خاطرنشان کرد: خود کفاسازی شهرداری‌ها باید عملیاتی شود.
احمد زاده در بخش دیگری از سخنانش تقویت توسعه روستایی را ضروری دانست و گفت: اشتغال زایی روستا محور در استان محقق خواهد شد.
استاندار گفت: اشتغال باید بر اساس پتانسیل‌ها و استعدادهای هر منطقه شکل بگیرد.
وی حمایت از سرمایه گذاری را یک نیاز دانست و خاطرنشان کرد: باید فرهنگ حمایت از سرمایه گذار در استان نهادینه شود.