اصلاح وضعیت نامناسب جاده کمربندی شهر بهار بر عهده شهرداری است

محمد آقا محمدی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس با اینکه راهداری متولی نگهداری جاده‌های سطح شهرستان در راستای کاهش تعداد تصادف‌های جاده‌ای و تلفات جانی و مالی است، عنوان داشت: با توجه به اعتبارات، نصب و تعویض پلاک‌ها، ایمنی و خط کشی راه‌ها، شانه سازی و نصب دوربین کنترل سرعت عملیاتی شده […]

محمد آقا محمدی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس با اینکه راهداری متولی نگهداری جاده‌های سطح شهرستان در راستای کاهش تعداد تصادف‌های جاده‌ای و تلفات جانی و مالی است، عنوان داشت: با توجه به اعتبارات، نصب و تعویض پلاک‌ها، ایمنی و خط کشی راه‌ها، شانه سازی و نصب دوربین کنترل سرعت عملیاتی شده است.
وی در پاسخ به پیگیری و اقدامات جهت بهبودی جاده‌های حادثه خیز شهرستان نیز اظهار داشت: در سال جاری بحث رفع مشکل نقاط حادثه خیز و بحث پارکینگ به میزان اعتبارات انجام شده است و بیشتر جاده‌ها در مرحله عملیاتی کردن شانه خاکی در حد استاندارد ۱/۵ متر قرار دارند و مشکل اساسی در جاده‌های حادثه خیز طرح چهار خطه کردن است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بهار با اشاره به اینکه تصمیمات لازم جهت اجرای طرح چهار خطه سازی محور غار علیصدر گرفته شده است، گفت: کارشناسی و مشاوره برای عملیاتی سازی چهار خطه کردن محور غار علیصدر آماده اجرایی شدن است و با صدور اعتبار بحث تعویض و چهار خطه شدن در برنامه اجرایی راهداری قرار می‌گیرد.
محمدی از پیگیری بحث شانه سازی و تابلو و علائم لالجین و کوریجان خبر داد و عنوان داشت: طبق روال عملیاتی سازی طرح‌ها اول از جاده اصلی شروع و سپس به جاده فرعی و روستایی رسیدگی می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به وضع نامناسب کمربندی بهار که کانال کشی و به حال خود رها شده است گفت: بهبود وضع نامناسب جاده کمربندی کانال کشی شده به عهده شهرداری می‌باشد و راهداری در قبال کانال کشی‌های های کمربندی بهار مسئولیتی ندارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بهار اضافه کرد: عملیات‌های لکه گیری با آسفالت سرد محور همدان-بیجار، لکه گیری و پر کردن چاله با آسفالت سرد محور سنندج، ادامه احداث پارکینگ محور کرمانشاه، ابتدای راه روستایی سیمین – وهنان، شستشو و پاکسازی تابلو و علائم محور کرمانشاه، خط کشی محور سنندج حد فاصل شهید زارعی تا صالح آباد از اقدامات راهداری در دو ماهه اول سال جاری است.
وی ادامه داد: پاکسازی و جاروبی رمپ های ورودی و خروجی زیرگذرهای دام و آبرومند محور کرمانشاه، پاکسازی و لایروبی آبروهای محور کرمانشاه راه روستایی گوشلان به حیدره قاضی خان، ادامه تیغ زنی، تسطیح و هدایت کانال آب‌های سطحی جهت جلوگیری از نفوذ به لایه‌های زیرین جاده محور کرمانشاه، تیغ زنی، تسطیح و هدایت کانال آب‌های سطحی جهت جلوگیری از نفوذ به لایه‌های زیرین جاده محور کرمانشاه، ایست بازرسی شهید زارعی، پاکسازی و جاروبی کنار نیوجرسی‌ها با دستگاه محور کرمانشاه و صالح آباد نیز از دیگر مواردی است که در حال انجام است.

محمد آقا محمدی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس با اینکه راهداری متولی نگهداری جاده‌های سطح شهرستان در راستای کاهش تعداد تصادف‌های جاده‌ای و تلفات جانی و مالی است، عنوان داشت: با توجه به اعتبارات، نصب و تعویض پلاک‌ها، ایمنی و خط کشی راه‌ها، شانه سازی و نصب دوربین کنترل سرعت عملیاتی شده است.
وی در پاسخ به پیگیری و اقدامات جهت بهبودی جاده‌های حادثه خیز شهرستان نیز اظهار داشت: در سال جاری بحث رفع مشکل نقاط حادثه خیز و بحث پارکینگ به میزان اعتبارات انجام شده است و بیشتر جاده‌ها در مرحله عملیاتی کردن شانه خاکی در حد استاندارد ۱/۵ متر قرار دارند و مشکل اساسی در جاده‌های حادثه خیز طرح چهار خطه کردن است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بهار با اشاره به اینکه تصمیمات لازم جهت اجرای طرح چهار خطه سازی محور غار علیصدر گرفته شده است، گفت: کارشناسی و مشاوره برای عملیاتی سازی چهار خطه کردن محور غار علیصدر آماده اجرایی شدن است و با صدور اعتبار بحث تعویض و چهار خطه شدن در برنامه اجرایی راهداری قرار می‌گیرد.
محمدی از پیگیری بحث شانه سازی و تابلو و علائم لالجین و کوریجان خبر داد و عنوان داشت: طبق روال عملیاتی سازی طرح‌ها اول از جاده اصلی شروع و سپس به جاده فرعی و روستایی رسیدگی می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به وضع نامناسب کمربندی بهار که کانال کشی و به حال خود رها شده است گفت: بهبود وضع نامناسب جاده کمربندی کانال کشی شده به عهده شهرداری می‌باشد و راهداری در قبال کانال کشی‌های های کمربندی بهار مسئولیتی ندارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بهار اضافه کرد: عملیات‌های لکه گیری با آسفالت سرد محور همدان-بیجار، لکه گیری و پر کردن چاله با آسفالت سرد محور سنندج، ادامه احداث پارکینگ محور کرمانشاه، ابتدای راه روستایی سیمین – وهنان، شستشو و پاکسازی تابلو و علائم محور کرمانشاه، خط کشی محور سنندج حد فاصل شهید زارعی تا صالح آباد از اقدامات راهداری در دو ماهه اول سال جاری است.
وی ادامه داد: پاکسازی و جاروبی رمپ های ورودی و خروجی زیرگذرهای دام و آبرومند محور کرمانشاه، پاکسازی و لایروبی آبروهای محور کرمانشاه راه روستایی گوشلان به حیدره قاضی خان، ادامه تیغ زنی، تسطیح و هدایت کانال آب‌های سطحی جهت جلوگیری از نفوذ به لایه‌های زیرین جاده محور کرمانشاه، تیغ زنی، تسطیح و هدایت کانال آب‌های سطحی جهت جلوگیری از نفوذ به لایه‌های زیرین جاده محور کرمانشاه، ایست بازرسی شهید زارعی، پاکسازی و جاروبی کنار نیوجرسی‌ها با دستگاه محور کرمانشاه و صالح آباد نیز از دیگر مواردی است که در حال انجام است.