اطلاعیه قطعی آب در تازه آباد

آب شرب شهر تازه آباد، به منظور رفع کدروت تا اطلاع بعدی روزانه به مدت یک ساعت قطع است. به گزارش سردبیر پرس سرپرست  روابط عمومی  اداره کل آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به تغییر رنگ چشمه میرهومر به دلیل افزایش میزان منگنز محلول در آن گفت: در حال حاضر تنها راه حل رفع […]

آب شرب شهر تازه آباد، به منظور رفع کدروت تا اطلاع بعدی روزانه به مدت یک ساعت قطع است. به گزارش سردبیر پرس سرپرست  روابط عمومی  اداره کل آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به تغییر رنگ چشمه میرهومر به دلیل افزایش میزان منگنز محلول در آن گفت: در حال حاضر تنها راه حل رفع کدورت آب تا زمان رسیدن به حد استاندارد استفاده مستمر و مداوم از عملکرد سیستم تصفیه آب است.
محمد صالح حزینی افزود: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با حوزه ستادی شرکت آب و فاضلاب و به منظور شستشوی فیلتر‌های تصفیه، آب شهر تازه آباد تا اطلاع بعدی از ساعت ۱۵ تا  ۱۶ قطع خواهد بود.

منبع : سردبیر پرس