اعتبار ۷ میلیارد ریالی برای ساماندهی بافت تاریخی شهر نراق

پروین سادات طیبی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، اظهار کرد: این میزان اعتبار در سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی به شهر تاریخی نراق در نظر گرفته شده است که باتخصیص و تحقق این اعتبار می‌توان اقدامات مرمتی مؤثری در شهر نراق به انجام رساند. وی افزود: در سال گذشته در […]

پروین سادات طیبی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، اظهار کرد: این میزان اعتبار در سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی به شهر تاریخی نراق در نظر گرفته شده است که باتخصیص و تحقق این اعتبار می‌توان اقدامات مرمتی مؤثری در شهر نراق به انجام رساند.
وی افزود: در سال گذشته در مجموع ۶.۵ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و احیای ابنیه و زیرساخت گردشگری در بافت تاریخی شهر نراق هزینه شده است.
طیبی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال برای مرمت اضطراری و سبک سازی بام مجموعه تاریخی ثبتی بازار نراق به صورت مشارکتی با شهرداری نراق و اداره اوقاف و امور خیریه استان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی هزینه شده است.