اعتراض خوزستانی‌هامنحرف نمی‌شود/دولت مشکلات مردم را درک نمی‌کند

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، با تاکید بر اینکه اعتراض مردم خوزستان به مظاهر ناکارآمدی مدیریتی است، گفت: امروز بخشی از نمودها و آثار ناکارآمدی مدیریتی در کمبود شدید آب شرب و آب کشاورزی نمود پیدا کرده و زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار داده است ، در حالی […]

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، با تاکید بر اینکه اعتراض مردم خوزستان به مظاهر ناکارآمدی مدیریتی است، گفت: امروز بخشی از نمودها و آثار ناکارآمدی مدیریتی در کمبود شدید آب شرب و آب کشاورزی نمود پیدا کرده و زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار داده است ، در حالی که تامین آب شرب یک امر بدیهی بوده و حق مردم است.
وی تاکید کرد: این تحرکات و اعتراض ها قابل پیش بینی بود، مردم متدین خوزستان عدالت خواه هستند. عدالت، محوری ترین آرمان انقلاب اسلامی است.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس اظهار داشت: متاسفانه دولت ما در ۸ سال گذشته در حوزه زیرساخت ها بویژه در بخش انرژی و آب اهتمام جدی نکرد، دولتمردانی که از دفاتر نرم و خنک خود در تهران تکان نمی خوردند، بدیهی است که مشکلات و احساس آن کشاورز و دامدار خوزستان و غیره را درک نخواهند کرد.
عباس زاده مشکینی گفت: آیا دولت انتظار دارد این مردم با این شرایط بیایند و این دولت و دولتمردان را مشایعت کنند؟ و به افتخارشان تاج گل تهیه کنند ؟
وی تصریح کرد: امیدوارم هرچه سریعتر دولت مردمی و کارآمد جدید مستقر شود و جریان سازندگی و توسعه و تلاش برای تحقق عدالت با سرعت بیشتری آغاز شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: به رسانه های متعلق به بدخواهان ملت ایران که صد البته متصل به دلارهای غربی_عبری_عربی هستند، می گویم، که تلاششان برای انحراف اعتراض های بحق مردم مثل همیشه راه بجایی نخواهد برد، چرا که این مردم به کشور خود و انقلاب خود خیلی وفادارند.
عباس زاده مشکینی گفت: به برخی رسانه های مزدبگیر آن سوی مرزها پیشنهاد می کنم وجهه نداشته خود را با دخالت در اعتراضات و گلایه های درون خانوادگی مردم خوزستان، بیشتر از بیش خراب نکنند.

منبع : خبرگزاری مهر