اعزام‌ ناوگروه ناوگان شمال به مسابقات جام دریا

ناوگروه ناوگان شمال به هفتمین دوره رقابت های جام‌دریا در جمهوری آذربایجان اعزام شد.ناوگروه ناوگان شمال متشکل از دو ناو موشک‌انداز جوشن و پیکان برای حضور در هفتمین دوره رقابت‌های جام دریا از بندرانزلی عازم بندر باکو در جمهوری آذربایجان شدند. منبع : خبرگزاری مهر

ناوگروه ناوگان شمال به هفتمین دوره رقابت های جام‌دریا در جمهوری آذربایجان اعزام شد.ناوگروه ناوگان شمال متشکل از دو ناو موشک‌انداز جوشن و پیکان برای حضور در هفتمین دوره رقابت‌های جام دریا از بندرانزلی عازم بندر باکو در جمهوری آذربایجان شدند.

منبع : خبرگزاری مهر