افزایش خط اعتباری صندوق های پژوهش و فناوری به ۸۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس دکتر علی وحدت امروز در رویداد «پیوند» که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: در سال گذشته اتفاقات خوبی از لحاظ ساختاری و زیست بوم نوآوری و تامین مالی آن ها رخ داده است. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس دکتر علی وحدت امروز در رویداد «پیوند» که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: در سال گذشته اتفاقات خوبی از لحاظ ساختاری و زیست بوم نوآوری و تامین مالی آن ها رخ داده است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این دو سال اخیر با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست، گفت: طی چند سال اخیر پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، مراکز نوآوری، شتابدهنده ها، هسته های فناور و .. تحولات زیادی داشته اند.
وی در خصوص سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری به این صندوق ها اختصاص یافته که پیش از این، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
وحدت افزود: طی دو سال گذشته میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد خدمات مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری با بیان اینکه ۶۰ خدمت و سرویس به شرکت ها ارائه می کنیم، گفت: ما به جای اینکه نگاه پسینی به شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم و منتظر حضور آنها باشیم، خودمان ورود پیدا می‌کنیم و از شرکت ها برای دریافت تسهیلات دعوت خواهیم کرد.
وحدت با بیان اینکه در حال حاضر دو سرویس جدید برای ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان در صندوق راه اندازی کردیم، گفت: گرنت فناوری یکی از این سرویس ها است که اگر شرکت‌های دانش بنیان بخواهند به آنها گرنت رایگان اعطا می کنیم؛ تا کنون ۱۲۷ طرح در این خط اعلام شده است.
وی در خصوص رویداد پیوند که امروز اولین رویداد بهم رسانی هسته های فناور به شتابدهنده ها است، ادامه داد: رویداد «پیوند» اتفاق مهمی است که می تواند هسته های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان را به شتاب دهنده ها ارتباط دهد که تولید یک محصول دانش بنیان را داشته باشیم.
به گفته رئیس هیات عامل صندوق نوآوری، درواقع رویداد پیوند مجوزی برای هسته های فناور مراکز تحقیقاتی به شمار می رود.
وحدت تاکید کرد: ما سلسله رویدادهایی را در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کنیم تا شرکت‌های متفاوت بتوانند در این رویدادها خودشان را به سرمایه‌گذاران معرفی کنند اما تفاوت آن رویدادها با رویداد پیوند این است که هسته های فناور خودشان را به شتاب دهنده ها معرفی می‌کنند و این مسیری برای تقویت آنها به شمار می‌رود.