افزایش ساعت کاری مراکز تعویض پلاک در کرمانشاه

ساعت کاری مراکز تعویض پلاک در کرمانشاه ۲ ساعت افزایش یافت. به گزارشسردبیر پرس، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ساعت کاری مراکز تعویض پلاک در کرمانشاه  تا ساعت ۱۶ افزایش یافت گفت: هرگونه خدمات تعویض پلاک و شماره گذاری نیازمند دریافت نوبت اینترنتی  است.سرهنگ شیری خاطر نشان کرد: باتوجه […]

ساعت کاری مراکز تعویض پلاک در کرمانشاه ۲ ساعت افزایش یافت. به گزارشسردبیر پرس، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ساعت کاری مراکز تعویض پلاک در کرمانشاه  تا ساعت ۱۶ افزایش یافت گفت: هرگونه خدمات تعویض پلاک و شماره گذاری نیازمند دریافت نوبت اینترنتی  است.سرهنگ شیری خاطر نشان کرد: باتوجه به بسته شدن درب مراکز از ساعت ۱۶ به بعد، شهروندان بعد از ساعت مذکور مراجعه نکنند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه افزود:  کلیه خدمات تعویض پلاک و شماره گذاری اعم از (نقل و انتقال، خدمات تعویض ارکان وسیله، صدور المثنی پلاک – کارت و سند مالکیت، احراز سکونت و…) به صورت سیستمی ،  تنها با توجه به نوبت اینترنتی انجام می شود.وی از متقاضیان خواست برای  ثبت نام به سایت اینترنتی راهور  rahvar۱۲۰.ir مراجعه کنند.
 جبران تعطیلات ناشی از  شیوع بیماری کرونا  و پاسخگویی به درخواست متقاضیان تعویض پلاک از عوامل افزایش ساعت کاری این مراکز در کرمانشاه  بوده است.