افزایش فوتی های کرونا در همدان به ۲۰۵۵ نفر

به گزارش سردبیر پرس، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ٣۴٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ٢٩٩ مورد بستری و ۴٠ هزار و ٢٢١ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ٨ مورد جدید به عدد ٢٠۵۵ مورد […]

به گزارش سردبیر پرس، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ٣۴٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۶ هزار و ٢٩٩ مورد بستری و ۴٠ هزار و ٢٢١ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ٨ مورد جدید به عدد ٢٠۵۵ مورد افزایش یافته است.
وی همچنین افزود: تعداد ٧۵٠ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ١۴۵ مورد در بخش عادی و ٢٨ مورد در بخش ICU بستری شدند و حال ۵٠ نفر وخیم گزارش شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه گفت: آمار مبتلایان بستری در شهرستان‌های اسدآباد ٧١٧ مورد، بهار ٩٠١ مورد، تویسرکان ٩۵٧ مورد، رزن ٧٠۶ مورد، درگزین ۲۶۵ مورد و فامنین ٢٩٨ مورد، کبودراهنگ ٩۵٩ مورد، ملایر ۲ هزار و ٩٢٠ مورد، نهاوند ٢ هزار و ١٣٠ مورد و همدان ۶ هزار و ۶٠ مورد می‌باشد.
وی همچنین افزود که آمار مبتلایان خارج از استان ٣٨۶ مورد مثبت می‌باشد.