افزایش قیمت تریاک به دلیل کاهش تولید افغانستان است

به گزارش سردبیر پرس زاهدیان گفت: در سال گذشته، حکومت طالبان افغانستان، کشت و تولید تریاک را ممنوع کرد که موجب افزایش ۳ برابری قیمت تریاک در افغانستان شد. این افزایش قیمت موجب ورود حجم کمتری موادمخدر به داخل کشور ودر نتیجه افزایش قیمت این ماده شد. وی کاهش واردات مواد مخدر را فرصت خوبی […]

به گزارش سردبیر پرس زاهدیان گفت: در سال گذشته، حکومت طالبان افغانستان، کشت و تولید تریاک را ممنوع کرد که موجب افزایش ۳ برابری قیمت تریاک در افغانستان شد. این افزایش قیمت موجب ورود حجم کمتری موادمخدر به داخل کشور ودر نتیجه افزایش قیمت این ماده شد.
وی کاهش واردات مواد مخدر را فرصت خوبی دانست و افزود: از این موضوع استقبال می‌کنیم اما مشکلی که وجود دارد جایگزینی مواد پر خطر با تریاک است.
محمد مسعود زاهدیان کم شدن کشت تریاک در افغانستان را مقطعی دانست و خاطرنشان کرد: افزایش قیمتها در افغانستان موجب می‌شود کشاورزان افغانستانی به خاطر استحصال درآمد دوباره به کشت این ماده رو آورند.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در رادیو گفت و گو ضمن ابراز تأسف از تولید شیشه در مرزهای افغانستان اظهار کرد: با توجه به نوع مواد به کار رفته در شیشه افغانستان، قیمت تمام شده آن پایین آمده و امسال نیز مصرف شیشه در داخل ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. جایگزینی شیشه با تریاک، آثار تخریبی به مراتب بیشتری دارد.
زاهدیان همچنین پیرامون اقدامات انجام شده در خدمات بهداشتی و درمانی به افراد معتاد یادآور شد: خدمات بسیاری برای این افراد صورت گرفته و سیستم درمانی، به نوعی این افراد را تحت پوشش دارند و می‌توانند با جایگزین کردن داروهایی که در مسیر درمان آنها مؤثر است، آثار تخریبی را کاهش دهند. اما افراد باید به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی ضمن توصیه به افرادی که به بلای خانمان سوز اعتیاد گرفتار شده‌اند به منظور مراجعه به مراکز درمانی بیان کرد: مواد مخدر به هیچ عنوان، ثمر و نتیجه مثبتی ندارد.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از حدود ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز این حوزه یاد کرد و ادامه داد: با مردم پیمان می‌بندیم که در ارکان مختلف در امر مقابله، درمان و پیشگیری آگاهی‌های جامعه را به سمتی ببریم که مردم تمایلی به مصرف مواد مخدر نداشته باشند.

منبع : مهر نیوز