افزایش قیمت ویزیت پزشکان تخلف است

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: هرگونه افزایش قیمت در ویزیت و تعرفه پزشکی خلاف قانون و تخلف محسوب می‌شود و پزشکان متخلف به نظام پزشکی معرفی می شوند. منبع : سردبیر پرس

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: هرگونه افزایش قیمت در ویزیت و تعرفه پزشکی خلاف قانون و تخلف محسوب می‌شود و پزشکان متخلف به نظام پزشکی معرفی می شوند.

منبع : سردبیر پرس