افزایش ۲۵ درصدی حق الزحمه دانشجویان علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «با پیگیری هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و حسب مصوبه جلسه ۲۵ دیماه ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران، حق الزحمه کارورزان پزشکی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، و دانشجویان دکتری این دانشگاه ۲۵ درصد […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «با پیگیری هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و حسب مصوبه جلسه ۲۵ دیماه ۹۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران، حق الزحمه کارورزان پزشکی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، و دانشجویان دکتری این دانشگاه ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.» 
وی در ادامه این مطلب یادآور شد: «این افزایش از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ اعمال خواهد شد.»
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تعداد زیاد این گروه از دانشجویان خاطرنشان کرد: «با توجه به تعداد بسیار زیاد این افراد (بالای ۵۰۰۰ نفر)، انجام امور اداری ممکن است چند هفته به درازا بکشد.»