اقامه نماز عید سعید فطر در همدان

نماز عید سعید فطر، صبح پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت، به امامت آیت الله شعبانی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در میدان امام همدان برگزار شد.

نماز عید سعید فطر، صبح پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت، به امامت آیت الله شعبانی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در میدان امام همدان برگزار شد.

نماز عید سعید فطر، صبح پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت، به امامت آیت الله شعبانی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در میدان امام همدان برگزار شد.